ICC BLOGDijital Dönüşüm Piramidi

Dijitalizasyon kavramı; gelişen yeni teknolojiler ile birlikte her sektörde kendini göstermekte, hatta etkisi her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Ancak hayatımıza yeni giren her kavram gibi, dijitalizasyon da zaman zaman fonetik olarak benzer bazı kavramlar ile karıştırılmakta ve birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Özellikle dijitasyon, dijitalizasyon ve dijital dönüşüm kavramları birbirlerinin yerini alabilmekte ve kavram kargaşasına sebebiyet verebilmektedir. O yüzden bu kavramların içini açmak ve birbirleriyle olan farkları belirlemek oldukça faydalı olacaktır. Haydi o zaman dijital dönüşüm piramidini inceleyelim !

Pro.Energy©! Enerji Verimliliği için Yazılım Teknolojisi

Pro.Energy©, herhangi bir Enerji Verimliliği politikası için gerekli olan enerji tüketimini elde etmek, görselleştirmek ve analiz etmek için kullanılan bir yazılım çözümüdür. Maliyetlerin azaltılmasına, rekabet gücünün artmasına ve şirketin eko-sürdürülebilirliğine olanak tanır. Enerji yönetim sistemlerinin uygulanması, günümüz dünyasında daha verimli hale gelmek ve şirket maliyetlerinin ve bina yönetiminin büyük bir yüzdesini oluşturan enerji tüketimini azaltmak için hedeflere ulaşmak için hızla daha önemli hale gelmiştir. Pro.Energy© Enerji Yöneticilerine ve diğer kullanıcılara, geçerli karar verme stratejileri yoluyla enerji verimliliğini yönetmek için şirket tüketimini analiz etmede yardımcı olur.