Temel


eDESIGN'ı Anlamak: Kavramlar ve Yapı
Bu bölüm size eDESIGN'ın temel kavramlarını ve yapısını tanıtır.

Ön Uç ve Editör: İki Temel Alan

eDESIGN iki temel çalışma alanına ayrılmıştır:

Ön Uç: Projenizin tasarlanan sayfalarını görüntüleyebileceğiniz alandır. Esasen işinizin son sunumudur. Bunu bir kitabın veya web sitesinin yayınlanmış versiyonu olarak hayal edin.

Düzenleyici: Bu, sayfaları oluşturduğunuz ve tasarladığınız çalışma alanıdır. Burada, düzeni oluşturmak, içerik eklemek ve projenizin görsel öğelerini özelleştirmek için çeşitli araçları ve özellikleri kullanabilirsiniz. Bunu, fikirlerinizi hayata geçirdiğiniz düzenleme ve tasarım arayüzü olarak düşünün.