Çıktı


Çıktı, ilişkili değişken değerini bir metne dönüştüren ve ön uçta görüntüleyen denetimdir. Yalnızca statik metin tutucu olarak da kullanılabilir.

Düzenleyiciye bir çıktı eklemek için, çıktının (1) simgesine tıklamanız yeterlidir ve kapta görünecektir.

Bundan sonra, en önemli özellikler özellik simgesine (2) tıklanarak ayarlanabilir.

Çıktınıza hizalama ayarları (1) ekleyebilirsiniz.

Sadece sağdan ve soldan değil, yukarıdan ve aşağıdan da ortalanabilir (2).

1. Çıktınızın türünü ayarlayın
2. Bir şeyler yaz
3. Bir birim istiyorsanız, buraya yazın
4. Varsayılan renkleri değiştirme
5. Çıktı alanınızın çevresine bir kenarlık ayarlayabilirsiniz

1. Renk çarkını kapatmak ve ayarlarınızı aktarmak için buraya tıklayın

1. Veri noktalarını görüntülemek istediğinizde bağlantı simgesini tıklatarak bir değişkeni bağlantıya bağlayın.