Durum


Durum göstergesi bir değişkenin durumunu yansıtır. İki durumu (doğru ve yanlış veya 0 ve 1) veya birden çok durumu olabilir. Örnek olarak, bir LED lamba hayal edin. Açık ve kapalı olmak üzere iki durumu vardır. Başka bir örnek, dört durumu olan (kırmızı, kırmızı-turuncu, yeşil, turuncu) bir trafik ışığı olabilir.


KB3

Bağlama türleri: BOOLE ve pozitif tam sayı (UINT)

SVG Öğeleri

• Bu kimliğe sahip öğe, karşılık gelen değişkenin değeri 0 veya yanlış ise görünür olacaktır

• Bu kimliğe sahip öğe, karşılık gelen değişkenin değeri 1 veya true ise görünür olacaktır

• Değişkenin değeri X (sayısal) ise öğe görünür olacaktır

Son

Durum göstergesi, ilişkili değişkenin değerine bağlı olarak görünür öğeleri değiştirir. Karşılık gelen = index değerine sahip tek grup görüntülenir. Diğerleri gizlidir.