Geçiş


Geçiş, iki durumlu bir düğmedir. Kullanıcı düğmeyi tıklattığında durum değişir. Geçiş örnekleri aşağıdaki şekillerde bulunabilir.KB3

Bağlama türü: BOOLEAN
Bir kullanıcı düğmeye tıkladığında, bağlantı kanalı üzerinden PLC'ye yeni bir durum ayarlanır.

SVG Öğesi

• İlişkili değişkenin değeri false olduğunda görünür olması gereken bir öğenin (tercihen bir grup) "gOFF" kimliğine sahip olması gerekir.

• Tersine, değer doğru olduğunda görünür olması gereken öğenin "gON" kimliğine sahip olması gerekir.

Örnek

Tam bir SVG örneğini burada bulabilirsiniz.

Son

Switcher'in SVG çizimi herhangi bir grafik içerebilir. İlke, bağlı değişkenin değeri yanlışsa "gOFF" grubu altında iç içe geçmiş öğelerin görüntülenmesi ve değer doğruysa "gON" grubu altındaki öğelerin görüntülenmesidir.

Video