ENDÜSTRİYEL PANEL PC

ENDÜSTRİYEL BOX PC

ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

IOT GATEWAY


ENDÜSTRİ 4.0 VE IOT & IIOT İLİŞKİSİ


Endüstri 4.0, Endüstrinin yeni trendidir. 4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Akıllı Fabrika kavramını tanımlar. Bu konseptin arkasında geleceğin fabrikasına hizmet eden teknolojilerin bir karışımı yatmaktadır.

Makineleri Nesnelerin İnterneti (Endüstriyel IOT- IIOT) aracılığıyla İnternet'e bağlanır, üretilen veri Bulut’a aktarılırken, işlenmiş veriler de Bulut'tan alınabilir. Böylece operasyonları optimize etmek, önleyici / tahmine dayalı bakım yoluyla maliyetleri azaltmak için Yapay Zeka algoritmaları çalıştırılabilir. Genel olarak, tesislerin, ekipmanlarının ve makinelerinin optimize edilmiş ve merkezi bir yönetimine izin verilerek karanlık fabrikalar sürecinin alt yapısı oluşturulması için daha iyi operasyonel ve iş araçları sunun.

IIoT – ENDÜSTRİYEL NESNELERİN İNTERNETİ [IIoT]


IIoT, esas olarak endüstriyel bir alan içerisinde ve bir makineden makineye ve Internet'teki yazılım araçlarının ve üçüncü platform teknolojilerinin kullanılmasıyla bağlanan ve senkronize edilen Endüstriyel Nesnelerin İnterneti veya Endüstriyel IoT'yi temsil eder. Endüstri 4.0 kavramı ve uygulamalarının da temelini oluşturur.

Bugün IIoT temel olarak tüketici alanı ve kurumsal IoT pazarı dışındaki Nesnelerin İnterneti uygulamaları kapsamında, çeşitli sanayi sektörlerindeki uygulamalar ve kullanım durumları için bir kapsayıcı terim olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti veya IIoT, “dönüşümsel iş sonuçları için gelişmiş veri analizi kullanan akıllı endüstriyel işlemleri mümkün kılan makineler, bilgisayarlar ve insanlar” olarak tanımlanır.


IIOT

MAKİNEDEN MAKİNEYE İLETİŞİM [M2M] ve IIoT


Makineden makineye ve Endüstri 4.0 bağlamında, IIoT'nin ifade ettiği çerçevelerin ve sistemlerin avantajı, yarı bağımsız olarak veya çok az insan müdahalesi ile çalışabilmeleridir.

Bu tür sistemler, çerçeve içinde oluşturulan geri bildirim döngülerinden alınan bilgilere dayanarak artan bir şekilde akıllıca tepki verebilecek ve hatta hareketlerini değiştirebileceklerdir.


IIOT

IIoT'NİN İMALAT VE ÖTESİNDEKİ FAYDALARI


Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin en büyük faydalarından biri, insan hatalarının ve manuel emeğin azaltılması, genel verimlilikteki artış ve hem zaman hem de para açısından maliyetlerin azaltılmasında görülmelidir. Ayrıca kalite kontrol ve bakımda IIoT'nin olası temellerini de unutamayız.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, Nesnelerin İnterneti'nin bir parçasıdır. Nesnelerin İnterneti veya IoT veri açısından zengindir: çok miktarda veri anlamlı bir şekilde toplanır, toplanır ve paylaşılır. Burada yine amaç, yerel ve ticari seviyelerde otomasyon seviyesini artırmaktır. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nde, veriler de çok önemlidir ve bu, Endüstri 4.0 bağlamında insan görevlerinde bir değişikliğe neden olur, böylece otomasyon belirli çalışma türlerinin azalmasına neden olur, ancak aynı zamanda yeni beceri setleri gerektirir. Nesnelerin Endüstriyel İnterneti'nin amacı aynı zamanda insan çalışmalarının yerini tamamen almak değildir, amacı, örneğin veri için büyük bir role sahip yeni gelir akışları ve iş modelleri (analiz) oluşturarak bunu geliştirmek ve optimize etmektir.

Makineler arasındaki akıllı iletişim döngüsü kurulumu, bakım sorunlarına zamanında dikkat edilmesini sağlar. Risk faktörlerini azaltarak operasyonların güvenlik seviyesi de artırılmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda IIoT, makinelerin sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını ve böylece birlikte çalışabilirliği geliştirmesini sağlayacak daha birleşik cihaz protokollerini ve mimarilerini zorlayacaktır.

Özetlemek gerekirse, Endüstri 4.0 kapsayıcılığında IIoT'nin bazı önemli faydaları aşağıda sıralanmıştır.

Cihazlar veya makineler arasında gelişmiş ve akıllı bağlantı
Verimliliği arttırmak
Maliyet tasarrufu ve Zaman tasarrufu
Gelişmiş endüstriyel güvenlik

Akıllı Üretim Ürünleri

Endüstriyel Anakartlar

Akıllı Üretim Ürünleri

Endüstriyel Box PC'ler

Akıllı Üretim Ürünleri

Gömülü AI Ürünleri

Akıllı Üretim Ürünleri

Machine Vision Platformları

Akıllı Üretim Ürünleri

AI Modüller

Akıllı Üretim Ürünleri

IIoT and AIoT Nodes

Akıllı Üretim Ürünleri

IIoT and AIoT Gateways

Akıllı Üretim Ürünleri

Endüstriyel Panel PC'ler

Endüstriyel PC’ler endüstriyel otomasyonun çok ötesine uzanan, artık akıllı fabrika uygulamalarında yer almaktadır. Özellikle PLC ve DCS kontrollü makine ve hat yönetiminde görselleştirme görevini yerine getiren endüstriyel bilgisayarlar, ekranlı olan panel PC modellerinde dokunmatik ekranları vasıtası ile yönetim işlevinde kullanılmaktadır.

ÜRETİM SEKTÖRÜ


Endüstriyel PC'ler, ortalama insan işgücünün emek sınırlarını aşan büyük ölçekli üretim için en iyi donanım platformunu sunar. Makine otomasyonu ile seri üretim için kurulan alt yapı, endüstri 4.0 trendi ile birlikte internetin iletişimini de içerisine dahil ederek sınırları oldukça yukarı taşıdı. Başlangıç döneminde, tereddüt ile yaklaşılmış olan endüstriyel PC sistemleri, sadece makine vizyonu ve robot yönetimi için değil, aynı zamanda kestirimci/önleyici bakım için makine ve ekipmanlardan veri toplama gereksinimleri artık uygulamaların demirbaşı durumuna gelmiştir.


ENDUSTRIYEL OTOMASYON 1

AMBALAJ DENETİMİ VE KALİTE KONTROL


Üretimdeki bir diğer önemli uygulama, elbette, insanlar tarafından mümkün olandan çok daha yüksek hızda ve daha yüksek doğrulukla çalışan vizyon kontrollü kalite güvencesidir. Yapay Görme (machine vision) ve ambalaj izleme sistemleri, ürünlerinin kalite güvencesini büyük bir hızla otomatik hale getirir. 3D yapay görme kamera sistemlerinin de kullanılır hale gelmesiyle ekstra Z boyutunun hesaplanması da gereksinim haline gelmiştir. Ultra yüksek hızlı kontrol yapabilen ve nesne üzerinde% 100 kalite güvencesini mümkün kılabilecek sistemler içing üçlü çok çekirdekli CPU'lar içeren endüstriyel bilgisayarlar görevi devralmıştır. Böylece, kalite kontrol sisteminin başarılı / başarısız kararının orantı, şekil, yüzey, boyut gibi daha birçok parametreye bağlı olabileceği bir sonraki seviyeye taşımıştır.

VARLIK TAKİBİ


Üretim sektörü, endüstriyel PC'lere gün geçtikçe daha fazla görev vermektedir. Perakende ve sağlık sektörleri, varlıkları ve tutarsızlık ve anormallik süreçlerini takip etme ve izleme yetenekleri nedeniyle endüstriyel PC donanımını günlük operasyonlarına da uyguladılar. Bu sayede sistem operatörlerine hem yerinde hem de uzaktan, varlıklarını veya süreçlerini insan işgücü ile normalde mümkün olandan çok daha kesin ve verimli bir şekilde izleme olanağı sağlar.

SİMÜLASYON VE KONTROL


Endüstriyel PC platformları, potansiyel gerçek dünya senaryolarının simülasyonlarını taklit etmek ve oluşturmak için güçlü işlemciler kullanır. Bu, riskleri analiz etmek, başka olasılıkları tahmin etmek ve herhangi bir çerçevedeki sistemleri test etmek için gelişmiş öngörüler sağlar. Bu tür test ve analizleri yapabilmek, simülasyon ve tahminlerden elde edilen kavrayışlara dayanarak mevcut altyapının daha da geliştirilmesine ve geliştirilmesine olanak tanır. Yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda çok fazla heyecan varken, yakın gelecekte kaydedilen ilerlemeler, daha gelişmiş simülasyonlar oluşturmak için bu üç teknolojiyi bir araya getirdi.


ENDUSTRIYEL OTOMASYON 2

UZAKTAN VERİ TOPLAMA


Otomasyon ve Nesnelerin İnterneti çağında, veriler en değerli emtialardan biridir. Uzak IoT sensörlerinin uzak makine, alet, donanım ve diğer bağlı cihazların kullanımı hakkında veri gönderme ve alma yeteneği, onları dağıtan operatörlerin operasyonel süreçler, ekipman yorgunluğu ve genel performans hakkında eyleme dönüştürülebilir veriler almalarını sağlar. Bu veriler, kontrol sistemlerinin ekipmana giden gücü ne zaman ayarlayacağını, aktüatörleri tetikleyeceğini, sıcaklık veya basınç kontrollerini ve diğer operasyonel fonksiyonları ne zaman son derece hassas bir şekilde ayarlayacağını bilmelerini sağlar.


ENDUSTRIYEL OTOMASYON 3

IOT VE PC TABANLI OTOMASYON


Yukarıda belirtilen uygulamalar, endüstriyel PC'lerin mevcut endüstriyel otomasyon teknolojilerini daha da geliştirmek ve geliştirmek için kullanılma yollarından sadece birkaçıdır. PLC'lerden PAC'lara ve şimdi endüstriyel PC'lere, geleceğin mağazada ne olacağını sadece tahmin etmek mümkündür. Ancak, hesaplama ve iletişim teknolojilerinin maliyetleri yeni yeniliklerle aynı hızda düşmeye devam ederse, kesinlikle IoT'nin öngörülen zaman dilimlerinde gerçekleşen ve üretimde benzeri görülmemiş bir verimlilik ve daha yüksek müşteri memnuniyeti ile sonuçlanan tam potansiyelini araştırıyoruz.

PC, özellikle toplumların ve ekonomilerin günlük yaşamlarında güvenecekleri altyapıları kontrol eden beyin haline gelecek şeylerin endüstriyel interneti olmak üzere, şeylerin devrimine açık standartlara dayalı internetin kalbidir. Eski operasyonel teknoloji sistemleri ve enstrümanları, en son teknoloji ile değiştirilene kadar daha akıllı bilgisayarlarla korunmalıdır. IoT iletişim ağ geçitleri, yalnızca yapılarında ve bileşenlerinde üstün sağlamlık gerektirmez, aynı zamanda nesneler arasındaki iletişimi yöneten yazılıma gömülü sağlam siber güvenlik gerektirir.