Özel Denetimler Oluşturma


Özel Denetimler modülünün amacı, kullanıcıların kendi oluşturdukları ve tasarımlarına uyan denetimleri kullanmalarına izin vermektir. Kullanıcılar bir grafik programında (Inkscape, Illustrator) özel kontroller çizebilir ve bunları SVG formatında dışa aktarabilir. Ardından, SVG kodu uygun kimlikler atanarak ve SVG öğeleri gruplandırılarak özelleştirilmelidir. Daha sonra görüntü, Kontroller modülü aracılığıyla düzenleyiciye yüklenir ve sayfa düzenleyicide kullanılabilir.