Endüstriyel kontrol ve yönetim dünyasında, bir SCADA uygulaması aslında bir süreci kontrol etmek için tasarlanmış bir yazılım sistemidir. Bazı SCADA türleri nispeten basittir, örneğin, sürecin doğrudan bir endüstriyel donanım parçasına gömülü bir uygulama tarafından kontrol edildiği yerler. Daha geniş bir bağlamda, bir SCADA uygulaması ayrıca oldukça karmaşık ve coğrafi olarak dağınık süreçleri yönetebilir.

Panorama E2 gibi bir SCADA sisteminin temel işlevleri veri toplamak, süreçleri modellemek ve inşa etmek, tesisi işletmek ve operasyonları optimize etmektir. SCADA çözümü sayesinde:

• PLC'lerden, sensörlerden ve tescilli sistemlerden veri toplayın.
• Bu verilerin nasıl birbiriyle ilişkilendirilebileceğini ve HMI'lar aracılığıyla operatörlere nasıl sunulabileceğini modelleyin.
• SCADA uygulamalarında modellenen süreçleri yöneterek tesisleri işletin.
• Endüstriyel bilgi sistemini oluşturan üçüncü taraf sistemlerle SCADA sistemi içinde oluşturulan etkileşimler yoluyla operasyonları optimize edin.ENDÜSTRİYEL BİLGİ SİSTEMLERİNİN OMURGASI

Enerji, su, imalat ve proses endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan SCADA uygulamaları, tesis yönetimi (FM) veya bina yönetim sistemleri (BMS) olarak bilindikleri bina yönetiminde de yaygındır. SCADA ayrıca emniyet/emniyet ve enerji verimliliği gibi daha uzman çözümlerde de oynayacak bir role sahiptir. Birçok farklı kaynaktan ve sistemden veri toplama, teknik süreçler oluşturma ve operatörlerin bunları HMI'lar aracılığıyla kontrol etmelerine olanak sağlama yetenekleri sayesinde SCADA sistemleri, endüstriyel bilgi sistemlerinin omurgası olarak görülebilir. Seçilen çözümün teknolojik olarak sürdürülebilir olması, işlevsel olarak kanıtlanmış olması ve stratejik siber güvenlik zorluklarını karşılayabilmesi şartıyla, işletmelerin dijital dönüşümü için temel teşkil ederler.

ENDÜSTRİ 4.0'IN TEMEL ÖZELLİĞİ

Başlangıçtan itibaren uygun şekilde tasarlandığında, SCADA yazılımı akıllı arayüzleri üçüncü taraf sistemlere dahil edebilir. Bu durumda, yönetim uygulamaları endüstriyel bilgi sisteminden (OT: operasyonel teknoloji) gelen bilgi akışlarını kurumsal bilgi sisteminden (IT: bilgi teknolojisi) gelen verilerle birleştirebilir. Bu, OT/IT yakınsama olarak bilinir. Aslında, geleceğin endüstrisi (veya Endüstri 4.0) için en önemli zorluklardan biri, OT/BT bilgilerinin nasıl paylaşılacağı ve tüm bu verilerin verimli bir şekilde nasıl kullanılacağı olacaktır. Bu ortaya çıkan yetenekler, IoT (nesnelerin interneti) ve BIM (bina bilgi yönetimi) gibi yeni bilgi teknolojileriyle birleştiğinde, SCADA sistemleri etrafında uygulandığında, yeni büyüme için büyük bir potansiyel sunuyor. Sürekli iyileştirme, performans optimizasyonu, üretim sistemlerinin artan çevikliği ve iyileştirilmiş genel verimlilik, şirketlerin rekabet gücünü güçlendirmek ve gelişme için yeni itici güçler belirlemek için fırsatlardır.

ÖLÇÜM NOKTASINDAN KARAR VERMEYE

SCADA uygulamaları tarafından kullanılan veriler hem "hot source"lardan (gerçek zamanlı veriler) hem de "cold source"lardan (zaman damgalı veriler) gelebilir. Toplanan veri hacimleri, en büyük uygulamaların bazılarında birkaç milyona kadar ölçüm noktasını temsil edebilir. Toplandıktan ve arşivlendikten sonra değerler, bir süreçteki tüm adımları modelleyebilen veya sayısallaştırabilen bir yazılım motoru tarafından işlenir. İnsan-makine arayüzleri (HMI'ler) daha sonra devralır. Uluslararası ASM tipi veya işletmeye özgü standartlara uygun olarak tasarlanmış olup, operatörlere operasyonları yönetmek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlarlar. Operatörler ayrıca HMI'lar aracılığıyla tesisleri kontrol edebilir, bir sürecin doğru yürütülmesini izleyebilir ve sapma durumunda uyarı alabilir.