Ham veriler ilgili bilgi ve göstergelere dönüştürüldükten sonra bu verilerin kullanılması mümkün olmalıdır. Bu, verileri mümkün olan en basit ve en sezgisel şekilde çapraz referans vermek, ilişkilendirmek, sektörlere ayırmak, bölümlere ayırmak ve temsil etmek için verileri kullanmaya ve analiz etmeye adanmış araçların devreye girdiği yerdir.

Veri madenciliği, raporlama veya pano oluşturma için, analitik çoğunlukla işbirliği içinde kullanılır ve birkaç kişiyi veya departmanı içerebilir. Bu nedenle “server-client”; “istemci-sunucu” mimarisinde gerçeklenirler ve genellikle kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanırlar. Sunucu bileşeni bağlantı, erişim yönetimi, kullanıcı hakları ve profilleri bir araya getirirken istemci, verilerin grafik ve anlaşılır gösterimi için ergonomik arayüzler sunar.ESNEK VE ERİŞİLEBİLİR BİR ÇÖZÜM

Veri analizi, mutlaka veri bilimcilerin tek alanı değildir. Ekip yöneticileri, kalite uzmanları, üretim yöneticileri, süreç mühendisleri ve ayrıca finans ve satış personeli, kendi kapsamları ve rolleri dahilinde, görevlerini başarıyla yerine getirmek için bilgiye ihtiyaç duyar. Ancak, hepsinin verilerle aynı ilişkisi veya aynı düzeyde BT uzmanlığı yoktur. Bu nedenle, bu çeşitlilikteki beceri setlerinin üstesinden gelebilecek basit, güçlü bir araç çok önemlidir.

Ekiplere profillerine dayalı olarak önceden var olan raporları sağlayarak, aracı ve içerdiği verileri hızla kavrayabilirler. Daha deneyimli kullanıcılar raporları değiştirebilir. Kullanılan filtreler, BT ekiplerinden geçmek zorunda kalmadan daha kesin, analiz daha ince ve tasvir daha açık olacaktır. Bu kullanıcılar dilerlerse boş bir tuvalden başlayıp "sürükle ve bırak" ile kişiye özel raporlar bile oluşturabilirler.

OLAY SONRASI ANALİZ

Denetim uygulamalarında, "soğuk" olarak adlandırılan verileri işlemek için analitik, raporlama ve pano araçları kullanılabilir. Bu, gerçek zamanlı olmayan denetim olarak bilinir. Genellikle büyük ölçekte gerçekleştirilir ve olgular haftalar, aylar ve hatta yıllar süren zaman dilimlerinde gözlemlenebilir. Bu tür raporlar, örneğin malzemelerin aşınma modellerini veya ekipman arıza oranlarını analiz etmesi gereken bakım fonksiyonlarının ilgisini çekecektir. Enerji performansı alanında, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) verilerini çevresel bilgilerle ilişkilendirmek için raporlar da kullanılır. Performans iyileştirme, üretkenlik (OEE oluşturma), enerji tüketimi (UDD'de izleme göstergeleri) ve yönetimsel veya finansal veriler (tüm KPI türleri) gibi çeşitli açılardan analiz edilebilen başka bir senaryodur. Optimizasyon artık pek çok rekabet gücü faktöründen sadece biri değildir. Günümüz işletmeleri için, büyüme ve sürdürülebilirliğin temel itici gücüdür.