- PANORAMA SCADA -


ANALİZ ET


Historian çözümü, büyük hacimli verileri merkezileştirmek, bağlam veya formül odaklı işleme gerçekleştirmek ve ardından bunları gelecekte kullanmak üzere akıllıca arşivlemek için tasarlanmıştır. Bir buzdağı gibi, görünmez ve görünür bir bileşeni vardır: Gizli kısım, ham verileri bir veritabanında toplar ve arşivlerken, görünür kısım, değerini çıkarmak için bu verileri kullanır ve analiz eder. Böylece enerji performansına, yatırım getirisine, üretkenlik kazanımlarına, kalite iyileştirmelerine veya diğer KPI'lara odaklanabilirsiniz. Seçim senin!

HISTORIAN

Bir Historian çözümü, büyük miktarlarda veriyi optimize edilmiş bir veritabanında, bazen çok yüksek hızlarda ve uzun süreler boyunca toplar. Yapılandırılmış bir tanımlama sistemine sahip olmalı ve bu verileri birçok farklı kaynaktan elde edebilmelidir. Herhangi bir Historian çözümünün avantajı, verileri akıllıca elde etme, birleştirme ve gerektiğinde ilgili bilgilerin kullanışlılığını en üst düzeye çıkarmak için dönüştürme yeteneğinde yatmaktadır.

Bilgi Edinin

VERİ ANALİZİ

İstihbarat ve optimizasyonla bile, analitik içermeyen bir veritabanının kullanımı sınırlıdır. Bu nedenle güçlü madencilik ve analiz özellikleri de temel niteliklerdir. Özellikler, bir fabrikanın son durumunu özet biçiminde gösteren ve kullanıcının etkileşimli olarak farklı analiz düzeylerinde ayrıntılı inceleme yapmasına izin veren bir pano içerebilir. Raporlama özellikleri, önceden biçimlendirilmiş raporları sunmak ve oluşturmak için kullanılabilir hale getirilmelidir. Operatörler veya analistler, herhangi bir anda bir durum sunabilecektir ve formatlar, bu sonuçların yasal formatlarıyla uyumlu olmalıdır.

Bilgi Edinin