Enerji Verimliliği


Enerji verimliliğini izlemek ve optimize etmek için basit ve etkili yazılım çözümleri

Enerji verimliliğini izlemek ve optimize etmek için basit ve etkili yazılım çözümleri


İşletmelerde üretim yaparken bir yandan gerçekleştirilmeye gayret edilen amaç, enerjiyi daha verimli kullanmak ve şirketin işletme maliyetlerinin ve bina yönetiminin çok önemli bir yüzdesini oluşturan faturalardan tasarruf etmektir.

Progea, şirketlerin enerji maliyetlerini azaltmalarını sağlamak için enerji verimliliğini izlemek ve optimize etmek için yazılım çözümleri sunar. Tüketim verilerinin dikkatli analizi ve verimlilik kavramlarının uygulanması, şirkete enerji israfının yol açtığı çevresel etkiyi azaltırken önemli maliyet getirileri kazandıracaktır.

Enerji tüketim maliyetlerini optimize etmek herkese ve her kuruluşa fayda sağlayacak meşru bir yükümlülüktür


Yönetmelikler:


Sıkı normların uygulanması, şirketlerin Enerji Yönetimi standartları ile ilgili ISO-50001 normatifinde veya enerji sınıflandırması ile ilgili EN-15232 tarafından tanımlanan yeni enerji verimliliği standartlarını benimsemesine yol açmıştır.

Avantajları:


Elektrik, gaz, su, basınçlı hava veya buhar kullanımlarının sürekli ölçülmesi ve izlenmesi için güçlü bir şirket stratejisi, şirkete önemli miktarda tasarruf ve daha fazla rekabet gücü kazandıracaktır.

Enerji Verimliliği


Pro.Energy, farklı enerji sektörlerinde kullanılan çeşitli sayaç türlerinden gerçek zamanlı verileri izlemek ve toplamak, Enerji Anahtar Performans Göstergelerini (EnKPI) hesaplamak ve analiz etmek, veritabanındaki tüketimleri ölçmek ve kaydetmek için tasarlanmıştır. Her tür enerji tüketiminin analitik olarak hesaplanması, hızlı bir yatırım geri dönüşüyle kaybı azaltmanıza ve enerji verimliliğini artırmanıza olanak tanır.

• Enerji tüketimi görünürlüğü: Tüketim hesaplamalarını toplama yeteneği, kullanıcılara enerji altyapısı ve dağıtımının net bir resmini verecektir.
• Potansiyel enerji tasarruflarını tanımlayın: Belirli iş dönemlerine ve koşullarına göre üretim sahalarında ve bina tesislerinde hesaplanan enerji tüketiminin kapsamlı bir analizi, şirketin verimsizliğin ne zaman ve nerede meydana geldiğini ve bunların nasıl kaldırılacağını belirlemesine yardımcı olacaktır.
• Düzeltici faaliyet sonuçlarının izlenmesi: Alınan düzeltici faaliyetlerin sonuçları, sürekli iyileştirme çabasının bir parçası olarak gerçek zamanlı olarak izlenebilir.
• Enerji verimliliğini ve teşviklerin belgelenmesi: Kullanıcıların herhangi bir teşvikten yararlanmak ve spesifik olarak elde etmek için ilgili tüketim harcamalarını azaltma konusunda ilgili taraflara doğrulama, belgeleme, dışa aktarma ve rapor göndermelerine olanak tanıyan eksiksiz ve güçlü bir veri analiz araçları seti sağlanmıştır.

Movicon Pro. Enerji:


İzleme ve enerji verimliliği için efektif çözüm.


Pro.Energy© tüm sektörlerde enerji verimliliğini izleme ve analiz etme, tüketimi izleme ve maliyet azaltma, verimlilik ve sürdürülebilirlik yolunda şirkete rehberlik etme yazılımıdır.

Enerji Performans Göstergeleri (EnPI) göstergeleri, etkili tüketim analizi yapmak için gereklidir. Enerji israfını ortadan kaldıracak şekilde tespit ederek enerji verimliliğini analiz etmek ve iyileştirmek için en güvenilir yöntemdir. Pro.Energy© tüm enerji taşıyıcı verilerini toplar, özel olarak tasarlanmış raporları, çizelgeleri ve tabloları kullanarak kapsamlı ve doğru analiz sağlamak için bir veritabanına kaydeder. Kullanıma hazır olan ancak gerektiğinde özelleştirilebilen basit ve güvenilir teknolojiye dayanmaktadır.